​Ring til os

Gastroskopi/Mavesår​

​At vores heste har mavesår er dokumenteret i flere store undersøgelser. Forekomsten hos heste i Danmark er undersøgt af Dyrlæge Nanna Luthersson. Hun påviste at 80 % af hestene i undersøgelsen havde mavesår. Hun undersøgte alle grupper af heste; fra plage over avlshoppe til hyggehesten og den toppræsterende hest og mavesår var repræsenteret hos alle hestene. Undersøgelsen kortlagde nogle faktorer, der øgede hestens risiko for at få mavesår: Hvis hesten kun fik halm som grovfoder, hvis hesten ikke fik vand i over 4 timer og hvis hesten fik over 2 kg korn pr dag.

gastro1

Mavesår i den hvide del af maven.

De kliniske tegn på mavesår er varierende. Hesten kan have hyppige kolikanfald, have en trist hårlag, have løs/tynd mave, præsterer under niveau, krybbebidning, være tynd selvom den fodres kraftigt samt den hyppigste oplysning: ”min hest er kræsen”.

Undersøgelsen foregår på en fastet hest, det vil sige at mavesækken er tom for foder og helst også for vand. Det skaber de ideelle forhold for en grundig undersøgelse af maveregionen. Det betyder at hesten skal faste i 17 timer forud for undersøgelsen og ikke have vand de sidste 4 timer inden undersøgelsen. For ejeren af hesten kan det virke voldsomt at hesten ikke må få foder i så lang tid og derfor faster vi de fleste heste her på klinikken.

Hesten bliver sederet og der indføres en 330 cm lang kikkert ned i maven. Mavens røde (kirtelholdige) og hvide (uden kirtler) del undersøges grundigt og især overgangen imellem disse to er interessant, da mavesår oftest sidder der. Derefter undersøges den røde del sammen med udgangen til tarmen fra mavesækken. Sår der sidder i den region menes at være ekstremt smertefulde for hesten.

​Efter maven er undersøgt tilbydes hesten hø og vand når den er vågen igen. Hesten holdes under opsyn de næste par timer og kan sendes hjem igen om eftermiddagen.

Hvis hesten har et mavesår skal den behandles. Ved de lettere grader af mavesår kan en foderjustering og en justering af management omkring hesten være tilstrækkeligt.

gastro2

Sår på overgangen mellem den hvide og røde del i mavesækken.

Ved de dybere mavesår skal hesten behandles med medicin. På det danske marked er der kun et produkt med dokumenteret ophelende virkning; Gastrogard. Produktet er ret bekosteligt og derfor er det vigtigt at der stilles en korrekt diagnose før behandling iværksættes.

Udover medicin udleverer vi en foderplan til hesten ligesom vi gennemgår hestens hverdag for at minimere de områder hvor hesten kan opleve stress.

Diagnosen mavesår kan ikke stilles ved en blodprøve eller ved at måle på hestens gødning.

Den eneste sikre og dokumenterede måde at stille en korrekt diagnose, er ved en kikkert undersøgelse af maven.

Følg os på Facebook​

Skovhusvej 38, 9574 Bælum